Наставления от Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх)

tumblr_mgm14cDQUE1qkedf4o1_r1_500

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  “Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !

 Тези шест неща са:

  1. Когато искаш да извършиш грях, не яж от Неговото препитание! Нима ще е честно, да ядеш от Благата Му и да не Му се подчиняваш?

  2. Когато искаш да бъдеш непокорен спрямо Него, напусни Неговото имущество! Подобава ли да се намираш в Неговия имот и да си Му непокорен?

  3. Когато решиш да Му се противопоставиш, не върши грях там където ще те вижда! Извърши гряха, там където няма да те види! Не е уместно да се намираш в Неговия имот, да ядеш Неговото препитание и в същото време да извършваш грях там, където Той те вижда!

  4. Когато Ангелът на смъртта дойде, за да отнеме душата ти, помоли го за отсрочка, докато се покаеш! Ти не можеш да изгониш, този ангел. Покаяй се сега, докато имаш сили и си в състояние да го направиш! Сега, е времето за разкаяния, защото Ангелът на смъртта се появява неочаквано.

  5. Когато двата ангела Мункер и Некир дойдат да те разпитат в гроба, изгони ги, за да не ти задават въпроси!

   Тогава искащият напътствие човек е казал:

 –“Но това е невъзможно!”

Ибрахим бин Едхем е отвърнал:

“Щом е така, отсега подготви своите отговори!”

 6. В Съдният ден, когато Аллаху теаля повели:

“Грешниците да отидат в Ада”

, ти кажи:

                               Аз няма да отида!hazreti_seyh_ibrahim_bin_edhem_kaddesallahu_sirrahul_aziz_h236785

  Човекът, отвърнал:

“Никой няма да ме послуша”, след което е направил покаяние и никога не го е нарушил до края на живота си.

В думите на евлиите има божествено въздействие. 

Ust_Logo_Text

Print Friendly, PDF & Email

Share This: