Наставления от Ибрахим бин Едхем “рахметуллахи алейх”

tumblr_mgm14cDQUE1qkedf4o1_r1_500

Веднъж, един човек поискал наставления от Ибрахим бин Едхем “рахметуллахи алейх”, а той отвърнал:

Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава, нито една дело, което ще свършиш няма да ти навреди!. Тези шест неща са:

1. Когато искаш да извършиш грях, не яж от Неговото препитание! Нима би било справедливо, да ядеш от Неговите блага и същевременно да не Му се подчиняваш?

2. Когато искаш да непокорничиш спрямо Него, напусни Неговото имущество! Подобава ли да се намираш в Неговия имот и същевременно да си Му непокорен?

3. Когато решиш да Му се противопоставиш, недей да вършиш грях, там където ще те вижда! Извърши гряха, там където няма да те види! Не е уместно да се намираш в Неговия имот, да ядеш Неговото препитание и в същото време да извършваш грях, там където Той те вижда!

4. Когато Ангелът на смъртта дойде, за да отнеме душата ти, помоли го за отсрочка, докато се покаеш! Ти не можеш да изгониш този ангел. Покаяй се сега, докато имаш сили и си в състояние да го направиш! Сега е времето за разкаяния, защото Ангелът на смъртта се появява неочаквано.

5. Когато двата ангела Мункер и Некир дойдат да те разпитат в гроба, ти ги изгони, за да не ти задават въпроси!

   Тогава искащият напътствие човек е казал: -Но това е невъзможно!, тогава Ибрахим бин Едхем отвърнал:“Щом е така, отсега подготви своите отговори!”

 6. В Съдният ден, когато Аллаху теаля повели: “Грешниците да отидат в Ада”, ти кажи: “Аз няма да отида!”hazreti_seyh_ibrahim_bin_edhem_kaddesallahu_sirrahul_aziz_h236785 . Човекът отвърнал: “Никой не би ме послушал”, след което е направил покаяние и никога повече не го нарушил, чак до края на живота си.

В думите на евлиите има божествено въздействие. 

Ust_Logo_Text

Print Friendly, PDF & Email

Share This: