Какво е нефс?

Нефс, нафс (или нефис, на арабски- نفس) е една от най-често използваните думи в исляма. Човек, който не е запознат подобаващо с нейното значение, не би разбрал същината религията. Думата нефс има 3 различни значения, като в повечето случаи се използва в третия и смисъл, а те са:

1-во: Живо същество:

“Всеки нефс (живо същество) ще вкуси смъртта!”

(смисълът на 185-и айет от сура Ал-и Имран)

2-ро: Самият човек, неговото тяло.

Когато човек каже “Аз” се има предвид “моя нефс”.

(имам Раббани “рахметуллахи алейх”)

3-то: Зла сила, която се намира в човешкия мозък и която е източникът на всички лоши желания, несъответсващи на исляма.

“За който се е страхувал да застане пред своя Господ и е въздържал нефса от страстта (лошите желания).” (смисълът на 40-и айет от сура Назиат)

“Бъди враг на своя нефс, защото той е Мой враг.” (хадис-и кудси)

 

Ислямските учени са казали:

“Шейтанът е учителят на нефса, но по отношение на извършвани злини, той задмина своя учител.”

Мухаммед Ма’сум “рахметуллахи алейх”


“Аллаху теаля е създал нефса, за да може хората да живеят и да се размножават. Проявявайки милост, Той е създал и сила, която да възспира неговите желания – разума.”

Шерефуддин Мунири “рахметуллахи алейх”


“Да се спаси човек от следването на своя нефс е най-голямата благодат на земята, защото нефсът е най-голямата завеса между Аллаху теаля и раба.”

Ебу Бекр Тамистани “рахметуллахи алейх”


“Нефсът е враг на човека. Колко глупаво би било да се следват думите на врага.”

Али Хафъз “рахметуллахи алейх”


“Нефсът е най-глупавото създание, защото винаги иска нещата, които са за  негова вреда.”

Сеййид Абдулхаким Арваси “рахметуллахи алейх”


Човек има душа, а тя поддържа тялото живо. Той притежава и сърце, което има връзка с материалното сърце. Той притежава разум, който се намира в мозъка; задачата му е да разграничава доброто от злото. Интелектът от своя страна е сила, която служи за разбиране на материалните неща. Нефсът, също като  разума и интелекта, се намира в мозъка. Всички влияния, идващи от шейтана, разума, нефса, ангелите, приятелите, родителите и т.н. се събират в сърцето. Сърцето избира едно от тях и заповядва на мозъка да го изпълни посредством органите на тялото. Ако сърцето последва шейтана и нефса, тогава се проявяват  лошите дела. Ако последва разума и добрите приятели, ще се проявят добри дела.

  Шейтанът се възползва за да заблуждава хората посредством страстите на нефса. Както всяко нещо, така и нефсът си има храна. Храната на нефса са харамите и мекрухите (забранените и нехаресваните неща от Аллаху теаля). Нефса ги желае непрестанно. Човек може да изгони шейтана, но не може да изгони нефса; нито и да го убие. Той може единствено да го отслаби, като спре да го храни с харами и мекрухи. Нефсът не желае да кланя намаз, да говее, да чете книги и други полезни неща. Високомерието, арогантността и другите лоши и вредни нрави са все пораждани от нефса….

Print Friendly, PDF & Email

Share This: