О, рабе Мой!…

2017-04-3-12-11-13

Животът в този свят е много кратък. Дните му преминават и се превръщат в спомени. Всяко човешко същество ще умре. След това ще последва или вечна мъка, или безкрайно блаженство. Времето за това бързо наближава.

    О, човече! Смили се над себе си! Вдигни завесата на неханието от ума си! Виж заблудата и се опитай да се отървеш от нея! Виж коя е истината и я последвай! Решението, което ще вземеш, е много важно, а времето за това е крайно малко! Със сигурност ще умреш! Помисли за времето на своята смърт! Подготви се за това, което те очаква! Не можеш да избягаш от вечните мъки, освен ако не последваш истината! Няма да ти е от полза разкаянието, когато вече ще е твърде късно. Потвърждението на истината в последния дъх не се приема, но покаянието на мюсюлманите за греховете се приема. Ако в онзи ден, Аллаху теаля ти кажи: “О, рабе Мой! Аз те бях дарил със светлината на разума. Заповядах да я използваш, за да ме опознаеш и да повярваш в Моя пророк Мухаммед (алейхисселям) и ислямската религия, която той донесе. Аз съобщих в Тората и Евангелието за появата на този Пророк. Аз разпространих неговото име и религия във всяка страна. Не може да кажеш, че не си чул това! Денонощно работеше за светски печалби и удоволствия. Никога не помисли за това, което ще ти се случи в отвъдното. В това нехание падна в лапите на смъртта” – как ще отговориш, на това?

“Хулясат-ул-келям фи терджих-и дин-ил-ислям”

Йусуф Небхани (рахметуллахи алейх)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: