О, синко!…

mosqueinabuja

Откъс от книгата “О, синко”, който ни напътства и показва как трябва да се държим сред обществото… ИншаАллах в скоро бъдеще да публикуваме за Вас целият превод на тази много ценна книга.

Мюсюлманинът, проявява уважаважение към своите майка, баща, съседи, приятели, учители, държавни управници и закони. Проявява загриженост към по-младите си събратя и към животните. Не причинява вреда на нито едно от живите същества, като не прави никакво расово, групово или религиозно разделение между тях. Не посяга на имуществото, живота и честта, дори и на неверниците в чужда държава. Извършва добрини дори и на тези, които му докарват вреди. Той изплаща навреме законосъобразните си и религиозни свои задължения. Не посяга към измами и предателства. Работи усърдно за своята религия и земните си нужди. Особено много внимава, да не предизвика “фитне”(раздор). Народ, който притежава такава ислямска нравственост, би придобил мощ и би се извисил. Би спечелил доверието и обичта на целия свят. Такъв народ би се сдобил, както със земното, така и с безкрайното отвъдно щастие…

 


из книгата (О, синко)
на Сулейман бин Джеза (рахиме-хуллаху теаля)

Оригинала на книгата може да се потърси под името Eyyühel-veled

На турски може да бъде намерена на 356-та стр. на книгата

HAK SÖZÜN VESİKALARI на издателство “Хакикат”

Hakikat_Kitabevi_Button

Print Friendly, PDF & Email

Share This: