Сънят на Ресулюллах “салляллаху алейхи весселем”

o-yuzden-bekliyorum

 (Видях странни неща в съня си. Ангелите на мъчението бяха заловили един човек от моята общност. Абдестите които беше взел дойдоха и го спасиха от тежката ситуация в която беше изпаднал. Видях друг. Неговият гроб го притискаше. Пристигнаха кланените от него намази и го спасиха от гробното мъчение. Друг, бе тормозен от шейтани. “Зикир”-ът, който бе правил, дойде и го спаси от тях. Оруджът който беше говял, дойде и му утоли жаждата. Друг беше обгърнат от мрак. Дойде извършеният от него “хадж” и го изведе от тъмнината. При друг бе дошъл ангелът на смъртта. Дойдоха извършените от него добрини към своите родители и предотвратиха и просрочиха смъртта му. Друг беше възпрян да говори с мюсюлманите. Дойде “Съла-и рахим” (т.е. доброто му отношение към роднините и околните), застъпи се и поговори с него. Друг го възспираха да отиде при своя Пророк. Гюсул абдеста, който е вземал, го взе и го отведе при мен. При друг, който искаше да се предпази от огъня, дойде садаката която е давал, и се превърна в предпазно перде за него. Друг, докато беше завличан от ангелите на мъченията към Ада, направеният от него “емр-и маруф” и “нехий-и мункер” дойде и го спаси. Един беше хвърлен в джехеннемския огън. Сълзите които е проливал от страх към Аллаху теаля дойдоха и го спасиха от там. Докато подаваха “книгата с дела” на един от лявата му страна, “страхът от Аллах” дойде и премести книгата отдясно. При друг, на който севаба беше лек (на везната), дойдоха починалите преди него, негови деца и му увеличиха севаба. Когато при един, който трепереше от страх на ръба на Джехеннема, дойде “надеждата към Аллаху теаля”, той спря да трепери. Друг който трудно премина през моста “Сърат” пристигна в Дженнета, но вратите бяха затворени. Дойде изричаният от него “келиме-и шехадет” и го въведе в Дженнета)

[Таберани, Хаким-и Тирмизи]

Print Friendly, PDF & Email

Share This: