Хазрети Иса (Исус) не е божество!

5673486_orig

Големият ислямски учен Фахреддин Рази (рахметуллахи алейх) разказва:


“Намирах се в гр. Харезм. Дочух, че в града е пристигнал свещенник, който се е опитвал да разпространи християнството. Отидох при него. Той ме пита: 

“Какво е доказателството, че Мухаммед “алейхиселям” е пророк?”

Отговорих му по следният начин:

– “Така както се известява, че са дадени чудеса на хазрети Муса, хазрети Иса и останалите пророци, така също се известява и за чудеса показани от Мухаммед “алейхиселям”. Този вид предания са предадени от широката общественост, т.е. са общоприети и сигурни предания. Такъв вид предания или ги приемаш, или ги отказваш. Ако кажеш, че чудесата не са доказателство за дадена личност, че е пророк, това означава, че ти не вярваш и в общоприетите предания известяващи за останалите пророци. Но ако приемеш правотата на тези предания и чудесата видяни във всеки един пророк, то следва да приемеш и Мухаммед алейхиселям за пророк. Защото Мухаммед “алейхиселям” е показал много чудеса, и тези чудеса са ни известени от тези сигурни и общоприети предания. Поради вярата ти в тези предания известяващи пророчеството на пророците чрез показаните от тях чудеса, сега следва да повярваш и  ти в Мухаммед “алейхиселям”!”


Попът възрази като каза:

“Иса алейхиселям не е пророк! Аз вярвам, че той е бог, божество.”


В отговор на това аз продължих:

“Но в момента ние говорим за пророчество. Преди да заговорим за божеството е редно да разясним пророчеството. На всичкото отгоре, е грешно да наричаш Иса “алейхиселям”- божество! Защото божеството или богът трябва да е в състояние на постоянно съществуване. От това следва, че за материите и телата, които заемат пространство, е невъзможно да са божества. Така и Иса алейхиселям беше отделно тяло и човек. Беше създаден от нищото и по ваши твърдения е починал! В началото той беше дете, след което порасна. Говореше, също като нас. Почиваше си, спеше, събуждаше се и вървеше също като всички останали. Така както всеки човек и той се нуждаеше от блага за да преживява.

Може ли, нещо което е създадено от нищото, да е вечно и безкрайно? Може ли, нещо което се изменя постоянно, да съществува вечно?

Вие казвате, че при положение, че Иса алейхиселям, е избягал и се е скрил от евреите, те са го хванали и разпънали. Казвате, че от това той много се е натъжил, и е потърсил помощ за избавяне от това положение.

Ако тогава той беше бог или беше част от духът на божество, не би ли могъл да се защити от евреите? Не би ли ги унищожил на мига?

Защо се е натъжил и е потърсил място, за да се скрие от тях?

Наистина не доумявам това!?! Как може някои, който притежава разум, да изкаже това. Как е възможно да вярва на това ……….?

Разумът ясно свидетелства за това грешно вярване!


dinimiz_islam_logo

Ust_Logo_Text

Print Friendly, PDF & Email

Share This: