Д-Р ОМЕР РОЛФ ФРАЙХЕР ФОН ЕХРЕНФЕЛС (австриец)

(Ролф Фрайхер (барон) фон Ехренфелс бил единственият син на проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс, който се приема, като основателят на физиологията Гещалт  в цял свят. Той произлиза от известно австрийско семейство. Още като малко дете е започнал да усеща заинтересованост към Изтока и след време се е захванал да проучва ислямската религия. Сестра му Имма фон Бодмесрхоф е решила и е  описала в детайли това влечение на своя брат в лична книга, която била публикувана в Лахор през 1953 година. В много ранна възраст Ролф посетил страните Турция, Албания, Гърция и Югославия, и се присъединявал към групови намази, въпреки че тогава все още е бил християнин. В крайна сметка близостта му към ислямската религия е довела до нейното приемане през 1927 г. Избрал си е мюсюлманско име- Омер. През 1932 г. е посетил Индия и публикувал книгата “Мястото на жената в исляма“. Когато германците нахлули в Австрия преди Втората световна война, Ролф е избягал в Индия. Там е бил посрещнат от Екбер Хайдар, чрез подкрепата от него по-късно  той е подпомогнал антропологични проучвания в Ассам. Бил е назначен като професор по антропология в Университета на Мадрас през 1949 г. и е бил награден със златен медал от “Royal Asiatic Society” в Бенгал. Неговите книги са били преведени и публикувани и на урду език.)

Питате ме защо станах мюсюлманин? В следващите редове ще изредя факторите, които се превърнаха в причина за да стана мюсюлманин и да осъзная, че ислямът е истинската религия:

1) Ислямът съдържа всичките добрите аспекти на останалите религии в света, които са ни известни. Всички религии искат хората да живеят в мир и спокойствие. Но никоя религия не е успяла да обясни това на човечеството, така както исляма. Никоя друга религия не е успяла да ни насити с толкова дълбока любов към нашия Създател и към братята по религия, както ислямът.

2) Ислямът заповядва пълно отдаване на Аллаху теаля съпроводено от мир и спокойствие.

3) При поглед назад в историята, безрезервно ни се показва факта, че ислямската религия е последната истинска божествена религия и че след нея повече няма да се появи друга.

4) Мухаммед (алейхисселям), оповестил исляма,  всъщност е последният пророк.

5) Човек, който навлиза в ислямската религия без съмнение ще се e отделил от предишната си религия. Но тази разлика не е толкова голяма, колкото се смята. Основите на вярата са едни и същи във всички небесни религии. Коран-и керим признава всички предишни, но коригира грешните им вярвания, вмъкнати в тях с течение на времето; разкрива истинската религията на Ӣса (алейхисселям); и декларира, че Мухаммед (алейхисселям) е последният прокорок и няма да дойде друг след него. С други думи ислямът е истинският и завършен вид на другите (низпослани) религии. Различните сблъсъци на интереси и страсти в  хората са ги превърнали във врагове помежду им. И тази породена вражда, от своя страна, е била използвана от такива хора, които са се опитвали да превърнат религиите във взаимни съперници и така този спор се превърнал за тях в начин за препечелване на земни блага. Всъщност тези религии в основите си имат общо нещо – опознаването на Алла̄ху теа̄ля̄. В действителност ако човек се замисли бързо ще осъзнае, че ислямската религия приeма другите небесни религии и ги пречиства от човешки грешки и промени, направени с течение на времето. Да се приеме исляма означава да се окаже духовната и материална помощ, от която се нуждаят всички хора – мъже и жени.

6) В никоя друга религия братството между хората не е обяснено по изящен начин, както в исляма. Всички мюсюлмани, независимо от коя раса, нация, цвят и език са, те се обичат и са братя по религия. Каквито и да са техните политически възгледи, те се приемат за братя. Никоя друга религия не притежава това величие.

7) Ислямът е религия, която дава на жените обширни права. На жените е отредено най- високо място. Пророкът ни Мухаммед (алейхисселя̄м) казва:

Раят е под краката на майките.”

Ислямската религия е уважила и произведенията на изкуството на хора от други религии и не ги разрушавала като са правели варварите. Когато са строяли джамии като “Фатих” и “Султан Ахмед” в Истанбул те не се поколебавали да използват, като модел някои от частите на храма Св. София (Айа Софиа- джамии). През цялата човешка история мюсюлманите са тези, които са проявявали най-много справедливост и милост към всички други хора почиташи чужди религии.
Ето поради всички тези причини аз избрах исляма за моя религия.

 

проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс


Източник:

ЗАЩО СТАНАХА МЮСЮЛМАНИ

Хюсейин Хълми Ъшък (рахиме-хуллаху теаля)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: