Какво е нужно да се прави в деня “Ашуре”?

beautiful-moon-with-stars-clouds-in-sky-night-image-blue-theme-bg-1280x819

Какво е нужно да правим в деня “Ашуре”?


1– Да се говее на този ден е суннет. В хадис-и шериф се повелява:

(На говеещият в денят “Ашуре” му се опрощават греховете, колкото за една година) [Муслим, Тирмизи, И. Ахмед, Теберани]

Говеене единствено в денят “Ашуре” е “мекрух” (нехаресвано), защото по този начин биха се имитирали евреите, които говеят само на този ден. Ако се говее заедно с деня преди “Ашуре” или денят след “Ашуре” т.е. на 9-ти и 10-ти Мухаррем или на 10-ти и 11-и, не би станало “мекрух”.

(Възползвайте се от благословиите на “Ашуре”! Говеещият през този ден ще се сдобие с награди (севаб) давани за службите на мелякетата, пророците, шехидите (мъчениците) и на праведните) (Шир’а)

(Говейте един ден преди и един ден след денят “Ашуре”, за да се противопоставите на евреите!) [И.Ахмед]

[Говеене само в деня “Ашуре е “мекрух”. Трябва да се говее заедно с денят преди или денят след “Ашуре”]!

Един ден малко преди обедно време, Пейгамберът ни (салляллаху алейхи весселлем) заповяда (по меал):

(Съобщете на всички! Ако днеска някой е ял нещо, да спре да яде до вечерно време, все едно говее. Да говеят същото и онези които не са яли! Защото днес е денят “Ашуре”) [Бухари, Муслим, Ебу Давуд]

Бейт:

Да се говее на този ден е много ценно. Пейгамберът ни (салляллаху слейхи весселлем), на този ден намокряше в благословената си слюнка една фурма, и я даваше на децата. Като едно от чудесата на Ресулюллах, тези деца спираха да ядат и пият чак до вечерта. В някои предания се съобщава, че на този ден дори и някои от животните не са яли нищо.

Един ловец залови един елен в деня “Ашуре”. Еленът се помоли на Ресулюллах, за да може ловецът да го пусне и да му даде отсрочка до вечерта, за да може да накърми рожбите си. Ловецът се съгласи, но поиска от елена да се върне веднага щом нахрани малките, без да чака до вечерта. Еленът отговори: (Днеска е “Ашуре”. От уважение към този ден, ние не храним малките си цял ден. Затова поисках отсрочка до вечерта). Когато ловецът чу това, подари елена на Ресулюллах. А той от своя страна го освободи.


2– Трябва да се прави ”Съла-и рахим”, т.е. да се посетят праведните роднини, като им се занесат подаръци или да бъдат зарадвани по някакъв начин. В хадис-и шериф се казва:

(Този който е изоставил “Съла-и рахим”, посети роднините си в деня “Ашуре”, ще се сдобие с толкова севаб, колкото отплата дадена на Яхя и Иса) [Шир’а]


3– Даване на милостиня (садака) е суннет и “ибадет” (служение). В хадис-и шериф, се повелява:

(Този който даде милостиня колкото частичка от атома в денят “Ашуре”, ще получи отплата колкото планината “Ухуд”) [Шир’а]

Сготвяне на десерта “Ашуре” с намерението, че е суннет, е “Бид’ат”! Но ако се приготви без възнамерение, че е “суннет”, няма никаква пречка да се приготви както ашуре, така и какъвто и да е било друг десерт. Тази тънкост трябва да се разбере много добре!

За използващият мазило за очи с цел лечение, е позволено да се намаже. В хадис-и шериф се повелява:

(Този който се намаже с “исмид” на денят “Ашуре”, не би усещал болки в очите) [Хаким]


4– Трябва да се дава на всеки по-много селям . В хадис-и шериф се казва:

(Този който в деня “Ашуре” даде “селям” (“Селямун алейкум”) на десет мюсюлманина, би се сдобил със “севаб” (награда), все едно е поздравил всички мюсюлмани) [Шир’а]


5– Трябва да се зарадват децата. Хадис-и шериф се повелява:

(Който харчи щедро от препитанието си в деня “Ашуре” за семейството си, пререпитанието му ще е щедро за цялата година) [Бейхеки]


6– Трябва да се направи “Гюсюл абдест”. В хадис-и шериф се повелява:

(Мюмин който направи “гюсюл абдест” в деня “Арефе”, би се пречистил от греховете си) [Шир’а]

(Тези “севаби” (награди), са за тези които имат правилно вероубеждение, извършващи “намаз” и предпазващи се “харам” (забраните) мюмини. Този който не спазва тези неща, не един, а ако ще и 10 пъти да извърши “гюсюл”, греховете му не биха се изчистили)!


7– Трябва да се четат знания по “Илм” (Илмихали). В хадис-и шериф се повели:

(Този който в деня “Ашуре”, отиде и поседи замалко на място където се учат знания (илм) или място където се споменава Аллаху теаля, ще влезе в “Дженнета” (Рая))

Тази вечер трябва да се четат подходящи за ехл-и суннета книги по “илм” (например, “Ислямска нравственост” или “Там илмихал”). Освен това, трябва да се чете Коран-и керим и да кланят “каз’а” (пропуснати) намази, хората, които имат да наваксват. (Шир’а)

Хазрет-и Хусейин стана “шехид” (мъченик) на 10.Мухаррем. Мъченическата смърт на този възвишен имам, разбира се, че е голяма трагедия и тъга за всички мюсюлмани. Такива тъжни събития са и мъченическите загуби на хазрет-и Омер, хазрет-и Осман, хазрет-и Али и хазрет-и Хамза (радияллаху теаля алейхим еджмаин). Но Пейгамберът ни (алейхиселяту весселям) така както не почете с траур годишнината на денят, в който бе жертван хазрет-и Хамза, така и не заповяда това да се прави. Ако траурните събития бяха позволени, то би следвало да се чества първо смъртта на Ресулюллах (салляллаху алейхи весселем). В хадис-и шериф се повелява (по меал):

(Ако честващият траур (ма’тем) почине преди да се е покаял за това, в съдният ден ще е подложен на яростни мъчения) [Муслим]

(Има две неща които водят човек към кюфр (неверие). Първото е изричане на нецензурирани думи (псувни) за рода на някого, а второто е да се чества траурна церемония за починал (ма’тем)) [Муслим]


2016-10-10-22-28-32

Дуата, четена за началото на новата годината по хиджри, може да се чете и на денят “Ашуре”:

(Елхамдулиллахи раббил- алемин. Вессаляту, весселму аля сеййидина Мухаммедин ве алихи ве салихи ве сахбихи еджмаин. Аллахумме ентел-ебедиййул-кадим, ел-хаййул-кериим, eл- ханнан, ел- меннан. Ве хазихи сенетюн джедидетюн. Ес’елюке фихе’-ъсмете минешшейтанирраджим, вел авне ала’ хазихин-нефсил-еммарети биссуи вел-ищигале бимаюкаррибюни илейке, я зел-джелляли вел-икрам, бирахметике я ерхамеррахимин. Ве саллаллаху ве селлеме ала сеййидина ве небиййина Мухаммедин ве ала алихи ве сахбихи ве ехл-и бейтихи еджмаин)

За оригинала на молитвата кликнете ТУК

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: