МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (Част 2-ра)

През Средновековието мюсюлманите търсили злато, ценни подправки и дървета със силен аромат [като уд, акамбер и подобни], и ги изнасяли за европейците. [Както било по време на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м).] Днес черното злато, т.е. петролът зае местата на всички тези неща. Чудя се дали мюсюлманите ще успеят отново да възвърнат империята си, която била огромна като тези на Александър и Наполеон. Днешните араби са богати заради петрола. Опитват се да наберат сила, като се възползват от това богато съкровище в техни ръце. Необходимите неща, които трябва да се направят, ни ги казва проф. Мухаммед ел Шамалӣ, директора на Центъра за проучване в Кувейт, по следния начин: “Преди всичко ние трябва да постигнем напредък в знанието и науката. Това, от своя страна, изисква увеличаване на усилията в областта на научните изследвания и съдействие за израстване на учени.”

Тук свършва частта, която взехме от писанията на френския писател Ферера. Ислямските учени казват, че ислямските знания се делят на две части: Религиозни знания и научни. Човек, за да бъде ислямски учен, трябва да научи и двете части. Всеки мюсюлманин е длъжен да научи религиозните знания и да ги практикува. Т.е., това е фарз-и айн (задължително). Що се отнася до научните знания, те трябва да бъдат усвоени от онези мюсюлмани, чиито професии изискват това. Т.е., това е фарз-и кифа̄йе. Една нация, която изпълнява и двата фарза, със сигурност ще напредне и ще стане цивилизована. Алла̄ху теа̄ля̄ в двадесети а̄йет от сӯра Шӯра̄ в Кора̄н-и керӣм казва, меа̄л: “Ако някой поиска да се сдобие със земни блага, ще му дам от тях. А на онзи, който иска а̄хиретските блага, ще му дам от тях (ще му дам това, което иска).” Да се иска не става с думи. Необходимо е сериозно да се прибягва до причините, т.е. да се работи. Алла̄ху теа̄ля̄ обещава да даде желанията на онези, които се стремят да получат благата на земния и на отвъдния живот. Той казва: “Ще дам земните блага на онези, които работят по начин, който харесвам Аз, независимо дали са мюсюлмани или не.” Европейците, американците и комунистите постигат светски блага, защото работят по желания начин. Мюсюлманите от Средновековието били водачи на цивилизацията, защото работили така. В последните времена на аббасидите и османците, под влияние на вътрешни и външни врагове, т.е. на масоните, които са ислямски врагове, те останали лишени от научаване и преподаване на научните знания, и работене в областта на науката и изкуството. Комитетът за единство и прогрес, който превзел властта, изиграл огромна роля за това изоставане. Поради тази причина тяхната велика държава рухнала. Религиозните знания се състоят от вяра, поклонение и нравственост. Ако едно от тях липсва, религиозното знание няма да е пълно, а непълното знание няма да донесе полза. Във времето на древните римляни и гърци, и в европейските и азиатски градове е имало (притежавали) научни знания, но религиозните не били пълни. Поради тази причина, те използвали за лошо благата, които постигнали благодарение на науката и технологиите. Някои произведения на изкуството ги използвали за удоволствие и прелюбодеяние, а другата за угнетяване и измъчване на хората. Да не говорим за постигане на цивилизация, а напротив, те се разединили и изчезнали. По същата причина в социалистическите държави, които не са мюсюлмански, научните знания са развити, а технологиите и тежката промишленост са в блестящо състояние, но въпреки това тези държави са лишени и от трите части на религиозните знания. Вършат зверства, които не само цивилизованите, а и диваците не биха извършили. Такива държави, които са изцяло лишени от ислямските знания, са обречени на изчезване. Историята се състои от повторения. Държави като Саудитска Арабия трябва да извлекат поука от историята и да коригират тяхната вяра и морал, вместо да работят само за постигане на земни блага. Научният прогрес няма да ги направи цивилизовани и няма да ги спаси от бедствие и гибел. Турците, които днес работят като своите предци, са като ръководителите на другите мюсюлмански народи по отношение на науката. Въпреки това, ако някои младежи се замесят в политическите интриги, разединят се, включат се в организации с вредни цели, и се опитат да унищожат един друг, вместо да работят в областта на науката, развитието и медицината, то тогава жалко за усилията, които се полагат за тях, и за надеждите ни! Жалко за страната ни! Най-голямата сила, която ще защити нашите младежи от такива вредни мисли, отклонени идеи и грешни пътища, е чистото сърце и красивия нрав. Източникът на тези два добродетеля е религията. Защото ислямът, както винаги повтаряме, предпазва човек от вършене на лоши неща и от отклоняване по вредни пътища. Прави го да се отдаде на своята страна и управители. Показва му най-правилния път. Тук целта ни е да научим исляма, а не грешните и отклонени идеи и вярвания, които зъндъците (ислямските врагове, които се представят за мюсюлмани) и муна̄фиците (лицемерите), отклоняващи младежите в грешни пътища, си измислят под маската на религията! Ислямската религия, както е написано в книгите на суннитските учени, е изграждаща, а не рушаща и разединяваща. О, ценни младежи! Бягайте от онези, които искат от вас разединение, провокирано от неверниците, защото те са врагове на исляма и на държавата ни.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: