ВЯРА И ИСЛЯМ

Селямун алейкум !


Istanbul Tyrkia 28 - 31. mai. 06. Den blå Moske - Sultan Ahmet Camii - er en av de mest berømte eligiøse bygningen i verden. Den har 6 minareter (spir) - kun en moske i verden har en mer (7) og det er moskeen i Mekka. Bygget mellom 1609-1616. Den er 51x53 meter med en kuppel på ø23,5 meter og 43 meter høy. Har 260 vinduer som slepper inn lys. Den dominerende fargen innvendig er blå - derfor navnet.
Джамия Султан Ахмед , Истанбул, Турция

Добре дошли в “Ехл-и суннет вел джемаат”- България! 

Сайтът предоставя достоверна информация за ислямската религия, съхранена непокътната през вековете, благодарение на великите ислямски учени, които предавали знанията едно към едно чрез своите ученици, по изключително стриктен начин- като не са вмъквали и думичка към преданията, придържайки се стриктно към хадис-и шерифа (словото на Мухаммед “алейхиселям”):

(Тълкуващият Коран-и керим по свое разбиране, става кяфир [т.е. неверник]) [Дейлеми]                

Това знание води началото си още от низпославането на тази прекрасна религия, от първоизточника, нашия благословен Пророк Мухаммед “салляллаху теаля алейхи ве селлем”.

Скромният ни екип извършва преводи от базовите книги на исляма, без да добавя каквито и да било лични тълкования и мисли. Правим това единствено за достигане до задоволството на Аллаху теаля и за разпространението на Неговата религия, без да търсим абсолютно никакви облаги от когото и да било, освен от Него (джелле джелялюху). Нека Аллаху теаля да напъти всички нас към Неговото доволство.

Амин еджмаин!

 


Моля, кликнете на менюто в най-горната лента, за да бъдете пренасочени към търсената от Вас информация! Благодарим Ви, за вминанието и Ви пожелаваме приятно четене! 

Ве селям вел икрам!

*******

Преведените на български език
книги на издателство
“Хакикат китабеви” гр. Истанбул, Турция