Мектубат на имам Раббани

Подчинение на Исляма означава подчинание на всички предишни религии!
(Имам Раббани, Мектубат, том № 1, писмо № 79)

(Имам Раббани, Мектубат, том № 1, писмо № 96)

 


Най-ценният капитал на този свят са тъгите и страданията!
(Имам Раббани, Мектубат, том № 2, писмо № 29)

 


Качествата на Аллаху теаля според вярата на Ехли суннет!
(Имам Раббани, Мектубат, том № 2, писмо № 67)

 


Отбягване на забраните и придържане към Ахкям-и-ислямийе!
 (Имам Раббани, Мектубат, том № 2, писмо № 82)

 


В този свят е нужно да се прави полезното за Отвъдния живот!
(Имам Раббани, Мектубат, том № 2, писмо № 89)

 

Share This: