Денят и нощта на “Ашуре” !

 10.Мухаррем.

Десетият ден на месец Мухаррем, се нарича “Денят Ашуре”. Този месец е един от четирите ценни месеца споменати в Коран-и керим. Говеене през първият ден на месец Мухаррем е благородно, толкова колкото да се говее цялата година.

В един хадис-и шериф, по смисъл се казва:

“След говеенето (орудж) през месец Рамазан, най-благородно е говеенето през месец Мухаррем” [Муслим]

Както деня, така и най-ценната вечер на този месец е “нощта на Ашуре”. Аллаху теаля е приел много молитви именно в деня “Ашуре”.   

 Събитията случили се на този ден са:

приемането на покаянието на хазрети Адем

спасяването на хазрети Нух от потопа

излизането на хазрети Юнус от стомаха на рибата

хвърлянето на хазрети Ибрахим в огъня и неизгарянето му

въздигането на хазрети Идрис жив в небесата

срещата на хазрети Якуб със сина му хазрети Юсуф след дългата им раздяла

спасяването и излизането на хазрети Юсуф от кладенеца

изцеляването на хазрети Еййуб от болестта му

преминаването на Червено море от хазрети Муса

-раждането на хазрети Иса и спасението му от смъртта с въздигането му жив, на небесата!

В хадис-и шериф се повелява:

“В деня “Ашуре”, корабът на Нух (Ной) алейхиселям беше свален на планинатата “Джуди”. На този ден Нух и обкръжението му говяха от благодарност към Аллаху теаля. Животните също не бяха яли. Аллаху теаля разцепи морето за “Бени исраил”, в деня “Ашуре”. Пак в денят “Ашуре”, Аллаху теаля прие покаянието на Адем алейхиселям и племето на Юнус алейхиселям. Ибрахим алейхиселям беше също роден на този ден.” [Таберани]

Още от преди и Курейшаните, и Ресулюллах говееха на денят “Ашуре”. Когато се пресели в Медина , отново на този ден държа орудж и заповяда всички да правят така.  [Бухари,Муслим, Тирмизи, Ебу Давуд]

hicri-yilbasinin-onemi-ve-fazileti

Един път в Медина, когато на деня “Ашуре” Пейгамберът ни (алейхиселяту весселям) държеше орудж, забеляза, че евреите живеещи там, също говеят. Попита ги: ”Защо говеете?”

А те отговориха: “Говеем защото на този ден Аллах спаси синовене на израел от враговете им, и защото Муса говееше винаги на този ден”.

В отговор на това, за да разясни, защо мюсюлманите говеят на този ден, Пейгамберът ни (алейхиселяту весселям) заповяда:

“Аз съм много по-достоен от вас за Муса алейхиселям.”

[Бухари, Муслим, Ебу Давуд]


dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: