МУХАММЕД ЕМИН ХОБОХН (Германец)

Мухаммед Емин Хобохн бил едновременно дипломат и мисионер. Той бил човек на знанието и религията, който се занимавал със социалните въпроси.
Защо европейците напускат религиите си и стават мюсюлмани? Това има много причини. Първата сред тях е “истината”. Принципите, на които ислямът се основава са толкова логични, толкова вeрни и честни, че е невъзможно за разумен и образован човек, търсещ истината в религията, да не ги приеме. Например ислямската религия съобщава, че съществува само един бог. Тя се обръща към здравия разум на човека и никога не се стреми да кара хората да вярват в суеверия. Ислямската религия посочва, че хората по цял свят, независимо от тяхната раса, са раби на Алла̄ху теа̄ля̄ и са равни, и подобни един на друг. Ние немците всъщност вярваме, че Алла̄ху теа̄ля̄ е великият Създател, Който ни дава сила и енергия, и кара душите ни да достигнат до зрялост. Думата “Аллах” ни изпълва със сигурност и мир. Но християнската религия не може да даде това спокойствие. Само ислямската религия ни учи величието на Алла̄ху теа̄ля̄ и ни води в знанието за това къде ще отиде душата след смъртта. Ислямската религия не ни води само в земния, а и в отвъдния живот. Тя ни учи по много ясен и логичен начин какво трябва да се прави на света, за да се постигне спокойствие в отвъдния живот. Осъзнаването на факта, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще подложи човешките същества на справедлив съд в отвъдния живот за това, което са правили в земното, ги подтиква към справедливост и почтеност в света. Поради тази причина истинските мюсюлмани никога не правят нищо, преди да размислят добре и да са твърдо убедени, че това ще е полезно. По този начин тази велика религия контролира човешките същества така, както не би успяла никоя полицейска организация, и постоянно ги държи на правилния път.
Друг аспект, който прави исляма атрактивен избор в очите на европейци-те е начинът на поклонение. Нама̄зът учи хората да изпълняват на време ангажиментите си, а говеенето ги учи да имат силна воля. Какъв друг фактор би могъл да бъде от такова съществено значение за успеха в живота като навременното вършене на работа и волята? Великите хора дължат постиженията си само на тези два фактора. Сега идвам до най-красивия аспект на ислямската религия: Докато тя учи хората на морални и човешки принципи по най-логичния начин, никога не ги принуждава да вършат това, което е извън техните възможности. Напротив тя им предлага много възможности, за да може да водят добър и спокоен живот. Алла̄ху теа̄ля̄ желае хората да живеят в мир и щастие. За тази цел тя забранява хората да вършат грехове. Мюсюлманите вярват, че са постоянно в присъствието на Алла̄ху теа̄ля̄. Стараят се да отбягват греховете. Нито в друга религия, нито в някоя европейска система няма толкова прекрасен и полезен закон като този.
Аз бях дипломат и мисионер на много места и области из света. Изучих внимателно другите религии и социалните системи. Не видях нито една религия и социална система толкова правилна и безупречна като исляма. На пръв поглед комунизмът изглежда като правилна система от мисли. По същия начин западната демокрация и националсоциализмът, които се смятат като най-велики системи за управление на земните дела, съдържат някои правилни аспекти, но всяка система си е непълна. Всички те имат много недостатъци. Единствено ислямската религия е пълна и безупречна. Факторът, които ще извиси хората, не са социалните мисли, установени от европейците, а единствено и само ислямът. Именно поради тази причина всеки разумен и зрял човек ще приеме исляма без никакво колебание. И аз така направих. Ислямът е практическа религия, а не само теоретична. “Ислям” означава покорство към Алла̄ху теа̄ля̄, Който е Състрадателен и Прощаващ и Който винаги показва правилния начин. Какво би могло да бъде по-красиво от това? 

Print Friendly, PDF & Email

Share This: