МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (ЧАСТ 1-ВА)

13082741_483670935157542_6060376782571606025_nДнес в света ежедневно се правят нови неща и то във всяка област. Ние сме длъжни да ги следим, учим и научим другите. Трябва да следваме нашите предци, не само по отношение на промишлеността и технологиите, а също и в религиозните и морални аспекти. Трябва да превъзпитаме младите, така че те да станат вярващи и да притежават красив нрав. Нека ви дадем малък пример:
Турците били всеобщо известни като непобедими борци и наистина винаги печелили първенството в международните състезания по борба. През последните години обаче не успяхме да покажем никакво присъствие. Защо знаете ли? Защото преди европейците не познавали борбата. Научили се от нас, но те я подобрили с нови и бързи движения, трикове и тактики. От друга страна, ние все още упорстваме в стария стил, като не познаваме подобаващо и него. Все още не сме проучили новостите в борбата. Все още не искаме да вземем уроци от чужди борци. Затова те със своите нови техники мигновено събарят нашите играчи на земята. Ето защо ние трябва да се научим на земни неща от онези, които ги знаят и практикуват по-добре от нас. Онзи, който смята, че знае всичко по-добре, е или безумец или човек с болна душа.
Нашата религия е отделила религиозните знания от научните. Тя категорично забранява да се прави дори и малка промяна в религиозните знания, ислямската нравственост и поклоненията. Когато става въпрос за светски дела и научни познания, ислямът заповядва да вървим в крак с всички подобрения и да научим и направим вскички нови открития.
“Съвременните хора” (ужким), които поели властта на Османската държава в последните ѝ години, изпълнили тази заповед точно наопъки. Подведени от масоните, те се опитали да променят религиозните знания и разрушат основата на исляма. Затворили очи пред научното развитие на Европа и новите открития. Дори сторили шехӣди съвременномислещите турски султани, които пожелали да следват модерната технология. Ставайки играчки в ръцете на масоните, те потърсили напредъка не в усъвършенстване в техниката, а в правене на реформи в религията и сепаратизма. Учудващо е, че опетняването на чистотата на религиозните знания от политическите партии продължи до последните години. Появиха се такива фанатизирани политици, че нарекоха “неверници” истинските мюсюлмани, които не подкрепят тяхната партия и странят от политиката. Благодарим на Алла̄ху теа̄ля̄, че създаде спасители, които да кажат “Спри!” на онези, които водят този чист и благороден народ към катастрофа. В противен случай щяхме да останем лишени от нашата религия и красива държава, и щяхме да попаднем в лапите на комунистите. Елхамдулиллях аля̄ ха̄зин-ин-ни’мех!
Днес [през 2000-та година, заедно с тези, които биват поддържани от фондациите] има 57 университета в Турция. Младите мюсюлмани турци се опитват да научат модерните светски знания и науки, и по този начин да се превърнат във водачи на другите мюсюлмански страни. Към 1981-82 година броят на студентите, които дошли в турските университети от мюсюлманските страни, достигнал няколко хиляди. Сега ще ви предадем откъс от статия, която беше публикувана от безпристрастен европеец относно научните изследвани, провеждани в мюсюлманските страни. Статията на френски писател Жан Ферера се появи в 724-ия брой от януари 1978 година на списание “Science et Vie”. Заглавието на статията е “Les Universites du Petrole = Петролните университети”. В част от статията Ферера казва:
“Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) починал в прегръдките на любимата си съпруга Āише в Медӣна през 632 година. В хода на следващите години мюсюлманите, които тръгнали от земите, наречени днес Саудитска Арабия, основали огромна ислямска империя, която се простирала от Атлантическия океан до река Амур. Освен, че били крайно силни, търпеливи и смели, те оказвали и изключителна милост спрямо победените народи. На всяко място, откъдето са минали, те основали цивилизация, чийто невероятен обхват е неизвестен за повечето от нас. Ислямските университети, построени върху огромна територия, която се простирала от Багдат до Кордоба, възвърнали древните цивилизации, които тогавашните невежи европейци не познавали и дори се опитвали да изкоренят. Докато превеждали на арабски произведенията на Птолемей, Евклид и Архимед, мюсюлманите превеждали и книгите на индийските учени. Те ги проучили и разпространили из цял свят. Когато група пратеници от халӣфа Ха̄рӯн Решӣд посетили двореца “Aix-la-Chdpellede Charlemagne” за пръв път през осми век, те останали изумени от невежеството и неграмотността на хората в двореца. През девети век мюсюлманите за пръв път научили европейците на цифрите и нулата. Нулата за пръв път била открита от индийците, но мюсюлманите били тези, които я предали на европейците. По същия начин, пак мюсюлманите били тези, които ги научили на тригонометрията. Европейците първо научили синуса, после косинуса, и после цялата тригонометрия в мюсюлманските университети. Какъвто и напредък да е правен в името на знанието и науката от девети до дванадесети век, той бил научаван само във въпросните университети.
[В Османската империя израснали безброй хора на знанието и науката. Великите услуги, които оказали на днешната цивилизация, стават ясни от техните книги. Един от тях е Мустафа бин Али ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), който бил хронометрист в джамията на Явуз Султан Селӣм (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) в Истанбул и началник на астрономите. Починал през 979 [1571] година. Неговата книга по география “И’ля̄м-ул-иба̄д” и книгите му по астрономия “Тесхӣл-ул-мӣкат фӣ-илм-ил-евка̄т”, “Тейсӣр-ил-кева̄киб” и “Кифа̄йет-ул-вакт фӣ-руб’-и да̄ире” съдържат удивителни знания. Също така, книгата “Кифа̄йет-ул-вакт ли-ма’рифет-и да̄ире” представя съвременните знания по астрономия.]
Тъй като книгите по медицина на древните гърци били изгорени от невежите християни през Средновековието, сега ние не притежаваме техните оригинали. Няколко парчета от тези оригинали, останали тук-там и които оцелели след това варварско разрушение, били преведени на арабски от Хусейн ибни Жохаг от Багдат. Този известен мъдрец превел и книгите на Платон и Аристотел.
Мухаммед бин Мӯса̄ Харезмӣ, един от тримата братя, израснали като учени в областта на аритметиката, геометрията и астрономията в Багдат по време на халӣфа Мемӯн, изчислил височината на слънцето, дължината на екватора и направил уредите, наречени астролаби, които служат за определяне на времената за нама̄з. Неговата книга по алгебра е преведена на английски, а книгата за астролаба на латински. Той починал през 233 [847] година.
Мюсюлманите доказали, че земята има сферична форма и заличили грешната вяра на европейците, че “Земята е плоска и ако се плава твърде много по море, ще се падне от него”. Те успели да измерят правилно обиколката на земята. Жалко е, че Аббасидската империя, която научила на много неща европейците и подготвила условията за Ренесанса, започнала бавно да се разпада, като накрая през 656 [1258] година монголите превзели Багдат. Изгорили и опустошили града, и така унищожили голямата цивилизация, установена от мюсюлманите. Какво ли е положението сега? Може ли да се очаква нов ренесанс в ислямската цивилизация?

Print Friendly, PDF & Email

Share This: