Призив към Рабите

За да проумеете каква голяма вина е некланянето на намаз, изкарайте навън най-любимия за вас човек, например вашето детето, и му кажете: “Ела, когато те извикам!”

Викате, викате, но то не идва. Вие ще го викате, и макар да ви чува, то няма да идва . Какво бихте направили с него?

Така и Аллаху теаля призовава рабите Си, по пет пъти на ден, да не говорим, че ползата е за самите нас. На отзоваващите се, Той дава много блага. Колко е търпелив и милостив е само нашият Господар, че не наказва неотзоваващите се на петкратния призив и не прекъсва тяхното препитание (ръзък), а им дава отсрочка……

СЕЙЙИД АБДУЛЛАХ ШЕМДИНИ (РАХМЕТУЛЛАХИ АЛЕЙХ)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: